Press "Enter" to skip to content

PSA 26 — Պատասխանատու հիվանդները


Սոցիալական գովազդների շարքը շարունակվում է: Այս անգամ անդրադառնում են ենք մեր գործընկերներին, ովքեր հիվանդ-իվանդ գալիս են գործի: PSA

Այս հոդվածը պատրաստվել է ՎԿԱ ծրագրի շրջանակներում – EBG Disclaimer