Press "Enter" to skip to content

3D Update: Behind the Laughter — Bonus Webisode


Այս օրերին մենք աշխատում ենք այն հաղորդման վրա, որը կշարունակի 3D Update–ի գործը և կլինի ավելի լավը ամեն առումով։ Այսօր մեզ մատուցեցին մի անակնկնկալ՝ ահա այս հոլովակը, որտեղ հավաքված են կադրից դուրս մնացած ջրիկություներ, կիքսեր և ընդհանուր գժություն։ Յուրաքանչյուր վեբիզոդի վրա աշխատանքը չափազանց ծանր է, և սրանք ջրիկության բացառիկ պահերն են։ Եթե ուզում եք տեղյակ լինել նոր նախագծի առաջընթացից հետևեք մեր կայքին․․․և օրական առնվազն երեք բարի գործ արեք․․․կամ չորս։

As we get ready to launch an enhanced version of 3D Update we want to share some bloopers and sheer craze from our old studio. These are rare moments of fun from our very serious and exhausting work on every webisode. Stay in tune with www.armcomedy.com to get updates on the preparation of the new show. If you wanna speed it up do at least 3 good deeds every day…or four.

2 Comments

  1. Edgar Edgar 02/02/2011

    Meranq spaselov…

Մեկնաբանությունները փակ են.