Press "Enter" to skip to content

2 Comments

  1. Ծովինար Ծովինար 27/12/2010

    Սա վաղուց ենք շեյր արել, քննարկել ու զվարճացել: Սպասում ենք ձեր ամանորյա 3Դ թողարկմանը :)))

  2. Sergey Sergey Post author | 27/12/2010

    Ծովինար ջան, ինչ հարողրդում բան — սպասի նոր տարվա առևտուր անենք?.. 🙂

Մեկնաբանությունները փակ են.