Press "Enter" to skip to content

2 Comments

  1. Ծովինար Ծովինար Դեկտեմբերի 27, 2010

    Սա վաղուց ենք շեյր արել, քննարկել ու զվարճացել: Սպասում ենք ձեր ամանորյա 3Դ թողարկմանը :)))

  2. Sergey Sergey Post author | Դեկտեմբերի 27, 2010

    Ծովինար ջան, ինչ հարողրդում բան — սպասի նոր տարվա առևտուր անենք?.. 🙂

Մեկնաբանությունները փակ են.