Press "Enter" to skip to content

Open Mic — Բաց խոսափող Comedy Night-ում

Stand up comedy
Stand up comedy-ն քեզ է սպասում

Ամերիկյան բոլոր Comedy Club-երում ընդունված է անել Open Mic` այսինքն թույլ տալ ակումբի հյուրերին դուրս գալ բեմ և մի քանի րոպեյվա ընթացքում սեփական ստենդ-ափը անել: Մենք ուզում ենք նման բան փորձարկել մեր դեկտեմբերի 18-ի Comedy Night 9-ի ժամանակ:

Փաստորեն, եթե ցանկացել եք ստենդ-ափ քոմեդիում  մասնակցել, բայց տարբեր պատճառներով չի ստացվել, այդ օրը խոսափողը բաց է: Ձեզ կտրամադրենք մինչև 5 րոպե ժամանակ ու նույնիս warm-up էլ կանենք Ձեր stand-up-ը: Ահա այսպիսի անգլերեն բառեր: Եթե առաջացավ նման ցանկություն դիմեք մեզ կամ նախորոք, կամ էլ հենց համերգի օրը: Փորձը փորձանք չի իսկ ստենդ-ափը շատ լավ բան է: