Press "Enter" to skip to content

Նոր #15 PSA Ակնոցներով մարդիկ — Սոցիալական գովազդ

PSAArmComedy–ն շարունակում է սոցիալական գովազդների շարքը։

Մեր այսօրվա սոցիալական գովազդը ակնոցավոր մարդկանց մասին է. մեր նպատակն է կոտրել կարծրատիպերը։

Մի խոսքով, եթե գոնե մեկ մարդու օգնենք այս սոցիալական գովազդով, կարծում ենք այս ամենը արդարեցված է։