Press "Enter" to skip to content

Նոր #14 PSA Սոցիալական գովազդ – Պաչել, թե՞ չպաչել

PSAArmComedy–ն շարունակում է սոցիալական գովազդների շարքը։

Մեր այսօրվա սոցիալական գովազդը նախ և առաջ պետք է հետաքրքրի տղաներին, սակայն հնարավոր է, որ աղջիկներն էլ նմանատիպ իրավիճակներում հայտնվեն։

Մի խոսքով, եթե գոնե մեկ մարդու օգնենք այս սոցիալական գովազդով, կարծում ենք այս ամենը արդարեցված է։

Մեկ մեկնաբանություն

  1. Artak Artak 02/07/2010

    Ձեզանից չի 🙁

Մեկնաբանությունները փակ են.