Press "Enter" to skip to content

3 Comments

  1. Levon Levon Հունիսի 23, 2010

    :)))))))))))

  2. Anet Anet Հունիսի 23, 2010

    Տխուր է, բայց փաստ (((

  3. Tsovinar Tsovinar Հունիսի 24, 2010

    :)))

Մեկնաբանությունները փակ են.