Press "Enter" to skip to content

4 Comments

  1. Armen Armen Ապրիլի 29, 2010

    Shat sireca mer petbudjen:)

  2. Arman Arman Ապրիլի 29, 2010

    Արա ախպեր ջան, դրա համար էլ ով ասես ձեռքա քցում մեր բույջեյին 🙂

  3. Tatevik Tatevik Ապրիլի 30, 2010

    Hey! i don’t think that our state budget is sooooooo hot!!! :)))))))

Մեկնաբանությունները փակ են.