Press "Enter" to skip to content

Աղջիկներ, շրջազգեստներ և դեկոլտե — New PSA — սոցիալական գովազդ

Ահա և մեր արդեն 11-րդ սոցիալական գովազդը: Բոլորս էլ նայել ենք գեղեցիկ աղջիկներին…

Նախորդ սոցիալական գովազդները կարելի է դիտել մեր YouTube-ի  ալիքում, ինչպես նաև մեր video էջում: Չմոռանաք գնահատել հոլովակները XXI-րդ դարն է վերջ ի վերջո…

Share

Մեկ մեկնաբանություն

  1. Lila Lila 22/04/2010

    Hmm…Don`t agree ))))))))

Մեկնաբանությունները փակ են.