Press "Enter" to skip to content

Կրոնը — New PSA — Շաբաթվա սոցիալական գովազդը

Ահա և այս շաբաթվա նոր սոցիալական գովազդը, մի փոքր կրոնական թեմայով:

Նախորդ սոցիալական գովազդները կարելի է դիտել մեր YouTube-ի  ալիքում, ինչպես նաև մեր video էջում: Չմոռանաք գնահատել հոլովակները XXI-րդ դարն է վերջ ի վերջո…

Share