Press "Enter" to skip to content

Ô¿Ö€Õ¸Õ¶Õ¨ — New PSA — Õ‡Õ¡Õ¢Õ¡Õ©Õ¾Õ¡ սոցիալական Õ£Õ¸Õ¾Õ¡Õ¦Õ¤Õ¨

Ահա և այս շաբաթվա նոր սոցիալական գովազդը, մի փոքր կրոնական թեմայով:

Նախորդ սոցիալական գովազդները կարելի է դիտել մեր YouTube-ի  ալիքում, ինչպես նաև մեր video էջում: Չմոռանաք գնահատել հոլովակները XXI-րդ դարն է վերջ ի վերջո…

Share