Press "Enter" to skip to content

Շաբաթվա սոցիալական գովազդը

Ահա և այս շաբաթվա նոր սոցիալական գովազդը:

Նախորդ սոցիալական գովազդները կարելի է դիտել YouTube-ի մեր ալիքում, ինչպես նաև մեր video էջում: Չմոռանաք գնահատել հոլովակները XXI-րդ դարն է վերջ ի վերջո…

Share

Գրի՛ր առաջին մեկնաբանությունը

  1. Tatevik Tatevik 16/02/2010

    LOL! 🙂 :)))))))))))))))

Մեկնաբանությունները փակ են.