Press "Enter" to skip to content

Գրի՛ր առաջին մեկնաբանությունը

  1. Dro Dro Նոյեմբերի 3, 2009

    …and you find it funny?

  2. shahani shahani Նոյեմբերի 10, 2009

    MR.MARGARYAN DZER TAXANDNERI SHARQIN AVELACAV EVS MEK@ HUMORI MEC ZGACUM@

Մեկնաբանությունները փակ են.