Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “lips”

Հիմար պռոշներով աղջիկները — New PSA — սոցիալական գովազդ

Ահա և այս շաբաթվա նոր սոցիալական գովազդը: Բոլորս էլ ինչ որ ժամանակ լռվցնում ենք սոցիալական ցանցերում, ֆեյսբուք, օդնոկլասնիկ, մարդ կա հայլենդ էլ է մտնում: Մի…