Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Gold՛s Gym”

ԲՀԿ–ն փոխեց Սամվելի կյանքը

Այսօր ցանկանում ենք Ձեզ ներկայացնել Կիրակոսյան Սամվելի պատմությունը, ով 25 տարեկան հասակում վճռեց կտրականապես փոխել իր ապրելակերպը և ֆանտաստիկ արդյունքների հասավ ընդհամենը 6 ամսում։ Ինչպես…