Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “տեսլական”

Լուսավոր Հայաստանը ներկայացրեց՝ ինչպես կվերափոխեր կառավարությունը, եթե դեկտեմբերին ստանար 700.000 ձայն ավել

ԵՐԵՎԱՆ — ԼՀԿ-ն մանրակրկիտ ներկայացրել է իրենց կուսակցության տեսլականը այն դեպքի համար, եթե անցած տարի ստանային ձայների մեծամասնությունը։ «Կարծում եմ եկել է ժամանակը մանրակրկիտ ներկայացնելու…