Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “վերելակ”

Ինքնասպանության փորձ Երևանում՝ քաղաքացին նստել է վերելակ

ԵՐԵՎԱՆ — Այսօր 11:30-11:45 մոտակայքում Աջափնյակ թաղամասի N փողոցի բնակիչ 41 տարեկան Կարեն Ս.-ն կատարել է ինքնասպանության փորձ՝ այն է նստել է իր շենքի վերելակը։…