Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “վանք”

Հասարակությունը կոչ է անում Սուպեր Սաքոյին կանանց մորթել ավելի աշխարհիկ ֆոնի վրա

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ — Սուպեր Սաքոն այս շաբաթ հայտնվել է լուրջ քննադատության թիրախում սովորական մի կնոջ բռնության պատկերը եկեղեցու ֆոնին պատկերելու համար: Հասարակության տարբեր խմբեր դատապարտել են…