Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Սուպեր Սաքո”

3D Update — Webisode #17 — հայ մասոնական օթյակի Վարպետ

3D Update-ը շարունակվում է, մինչև նոր հաղորդումը կսկսենք: Այսօր տեղադրում ենք նախորդ շաբաթվա վեբիզոդը: Այս թողարկման մեջ՝ Հատուկ հյուրն է մասոնական օթյակի Վարպետը Forbes ամսագիրն…