Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “պատգամավորներ”

Հայաստանը կաջակցի 1-ին և 2-րդ կարգի պատգամավորություն ունեցող անձանց հասարակության մեջ ինտեգրմանը

ԵՐԵՎԱՆ — ՄԱԿ գրասենյակը ՀՀ կառավարությանը տրամադրել է 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհ, որի նպատակն է ինտեգրել պատգամավոր համայնքը հասարակության մեջ: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է…