Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “մեքենա բերող”

Արդեն 9 օր է մեքենա ներկրողները ոչինչից չեն բողոքել

ԵՐԵՎԱՆ — Հայաստանի ամենահաճախ բողոքող խավը՝ մեքենա ներկրողները արդեն 9 օր է ոչ մի բողոքի ակցիա չեն կազմակերպել ո՛չ Կառավարության, ո՛չ Տրանսպորտի, կապի և ՏՏ…