Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Կճոյան”

Եպիսկոպոս Կճոյանը ԱԺ-ում կատարեց բյուջեի օրհնության արարողությունը

ԵՐԵՎԱՆ — Դեկտեմբերի 4-ին ԱԺ նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ 2015 թվականի բյուջեօրհնեքի արարողությունը: Ավանդույթի համաձայն` բյուջեն օրհնեց Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը` մի քանի անգամ արտասանելով…