Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Էդվարդ”

Էդվարդ Նալբանդյանը մյուս շաբաթ արձակուրդ չի վերցնի

Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառում, որ մի փոքր էլ կհետաձգի իր արձակուրդը, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։ Պարոն Նալբանդյանը պատրաստվում էր երեք շաբաթ հագիստ…