Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “զենք”

Պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրեց Հայաստանի նոր զենքը

ԵՐԵՎԱՆ — Այսօր առավոտյան ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը մի խումբ լրագրողների ցուցադրեց Հայաստանի նոր սերնդի զենքը: «Աշոտ Երկաթ» անունը ստացած նանոզրահը ստեղծվել է Երևանի պետական ճարտարագիտական…