Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ԵԱՀԿ”

ԵԱՀԿ դիտորդներ. «Այս ընտրությունները մեկ քայլ առաջ էին»

ԵՐԵՎԱՆ — ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Խարդունեչկա Գոլցվագենխալկոն բարձր է գնահատել ընտրությունների կազմակերպումը, ժողովրդավարական ընթացակարգերը և հետընտրական սռաչի բացակայությունը։ Առաքելության ղեկավար Գալխացվինչկոխ Խարդվալսկովան նշել է,…