Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “անձրև”

Փաշինյանը երեք շաբաթ է չի կարգավորում անձրևների խնդիրը

ԵՐԵՎԱՆ — Երեք շաբաթից ավել է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն ամեն օր տևացող անկանոն անձրևների հարցը դեռ լուծված չէ։ Հենց այս խնդրի…